PU Achievers

Untitled-1 Sanath Gagan Suraj Fhirdos
Adarsh Deekshitha Aishwarya Akash Sourabh
Vasundhara Maithri Ramya Annapoorna Bhat Sagamdeep
Abhilash Punith Ajith Shenoy Samprada Nikhil Kumar
Roshan Shubham Nishanth Jithendra Prashasti
Priyanka s Supreetha Priyanka shetty Chethan Prathiksha AZAR

SSLC Achievers

Nisha RANJAN ANVITA SHREYA LAVANYA
KEERTHANA PURUSHOTHAM SUHAS ANKITHA PRANAV