PU Toppers

Aditya Bhat RAJATH NAVADA SHARATH ACHAR HESTON MENDONCA VIKHYATH SHETTY
NISHANTH POOJARY RAMNATH PAI HARISH SHETTY AKSHATHA PALEKAR NITHYA N S
PRAJNA AKSHAYA NAIK VIGNESH SHETTY YATHISH G NAIK SRIPAD ULLUR ASHISH HOLLA

SSLC Toppers

MAHIMA H SHENOY SHRINIDHI ACHAR SUKESH BHANDARKAR VIDYASHREE SHENOY PRIYANKA D'SOUZA