PU Acheivers

ROHAN POOJARY KARTHIK BHAT ABHIJNA NIKHIL K. S. NARENDRA PANDITH
RAJATH R . S. DHANUSH SHETTY SHREENIDHI M. RAJATH SHETTY NIKHIL KAMATH
KAUSTHUBH K RISHEL REBELLO ABHINAV S VISHWAS NAVADA MANIKYA B S
REG CLick SUJAY SHETTY AKSHAY BHAT AKSHAY UDUPA REG CLick

SSLC Acheivers

SOUNDARYA AKANKSHA SUSHMITHA AJITH SHENOY PRASHANTHI