PU Toppers

SUJAN ADIGA SHARADHINI K Kowshik Acharya Pooja Kudva SHISHIR

SSLC Toppers

ADITYA BHAT SHARATH ACHAR RAJATH NAVADA AJAY SHENOY HESTON MENDONCA
AKSHAY NAIK SUDHESH PAI MAHESH HALSNAD
YATHISH G NAIK NAVEEN KUMAR
SUJAY EZEKIEL G ANEESH MAIYYA VIGHNESH KAMATH VIGHNESH K KISHORE KUMAR

CBSE Toppers

RACHANA KOTIAN SPOORTHI D SHETTY ASHRITH KAMATH NAMITHA VIONA PAIS
NIHAL N RAI SHRAVAN CHATRA SWATHI R ACHARI